THs HUNDUTBILDNING

 

Min filosofi.

All hundträning utgår från hundens mentala sammansättning och inte från någon specifik metod. Vedertagen inlärningsteori i kombination med god kunskap om mentalitet är grunden till all individanpassad hundträning!

 

Jag jobbar med varje ekipage utefter sina egna förutsättningar. Individuellt anpassad träning! Ålder och ras är inte det primära.

 Min motivation att är att få en bra relation mellan hund och förare.  

Jag lär dig att bli den förare din hund behöver för att både hunden och du ska bli lyckliga. När du har kontrollen så försvinner många irritationsmoment.

Om du har en hund som är "helt vild" när ni får besökare eller vill hälsa på allt och alla på rast rundorna, och ni inte vill ha det på det sättet så är det bara krav och regler som kan få slut på det irritationsmomentet.

Om hunden vill kaxa mot en annan hund, dra i koppel i hundmöten, springa efter löptiken eller jaga kaninen så finns det inte en köttbulle eller klicker i hela världen som kan få den att bestående och långsiktigt, upphöra med att trotsa ditt krav. Här är det bara en rätt ställd relation mellan hund och förare som fungerar. 

Den rätta relationen uppkommer när ni förstår varandra och jobbar med positivitet, men i bakgrunden finns krav och regler från dig.

Motivation är bränslet i motorn på hunden. Regler är bromsen. Vi vill gärna ha en hund med Ferrarimotor, men om vi som förare inte har bromsar (krav och regler) så går det ofta tokigt.

 För att få rätt relation mellan hund och förare måste man kunna läsa och förstå sin hund.

Börjar man livet med hunden på rätt sätt så blir det ofta bra, men har relationen blivit fel så måste föraren ändra sitt sätt mot hunden. Hunden kommer inte att upphöra med sina oönskade beteenden av sig själv.

De flesta av mina kunder är vanliga hundar och ägare, men också den goaste hund behöver krav och regler.

Jag utbildar dig, inte hunden.

Det är du som förare som skall lära dig att träna din hund.